• En bättre värld

  • En bättre värld

KÖP FLER TRÄD – OTROLIGT GRÖN VINST

Våra Better Globe-träd kan ge dig framtiden som du drömmer om, både ekonomiskt och ekologiskt. Använd vår trädkalkylator för att se vilka resultat du kan göra genom att spara dina pengar i Better Globes träd.

Att plantera träd är ett bra sätt att kompensera för koldioxidutsläpp och bli koldioxidneutral. Genom fotosyntes absorberar träd koldioxid för att producera syre och ge virke.

Varje Better Globe-träd hjälper till att kompensera för miljöpåverkan genom att ”andas in” koldioxid när det växer.

Better Globes donationspaket innehåller :

  • Två träd som doneras
  • Två Better Globe-träd som ger dig en avkastning
  • 500 liter vatten
  • 1.5 euro till att bygga skolor
  • 1.5 euro till mikrofinasiering
  • better-globe

4 min om hur du kan investera hållbart i Better Globe:

Eller läs mer på :
https://www.betterglobe.se/41837

Investera i finansiella instrument innebär alltid en risk. De kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Kontakta oss